regulamin

regulamin dotyczący sesji zdjęciowych
PODSTAWOWE ZASADY

Rezerwacja sesji zdjęciowej jest równoznaczna z akceptacją regulaminu. Ze względu na wygodę moją oraz klientów, a także z uwagi na troskę o środowisko, zrezygnowałam z papierowych umów na rzecz tego regulaminu w wersji online.

 

Chęć umówienia się na sesję jest równoznaczna z powierzeniem mi swoich danych: imienia i nazwiska, adresu mailowego oraz numeru telefonu w celu umożliwienia kontaktu w związku z realizacją mojej usługi.

 

Klient wybiera pakiet przed określoną sesją – w trakcie jej realizacji nie ma możliwości zmiany zdania.

 

TERMINY I ICH ZMIANY

Klienci zobowiązani są do przestrzegania umówionego terminu i punktualności. Dopuszczam ewentualne opóźnienie w przypadku poinformowania mnie z co najmniej godzinnym wyprzedzeniem. Jeśli mój czas jest ograniczony, opóźniona sesja zostanie odpowiednio skrócona.

 

Klient ustala miejsce i termin sesji przed sesją, w momencie umawiania się ze mną. Ostateczna decyzja dotycząca miejsca należy do klienta. Sesja może być przeniesiona na inny termin w związku z chorobą klienta lub fotografa. W przypadku sesji odbywających się w plenerze, istnieje możliwość jednokrotnej zmiany jej terminu bez utraty zadatku. Dotyczy to wyłącznie utrudnień wynikających z pogody lub innych sytuacji losowych, na które klient lub fotograf nie mają wpływu. O wszelkich wątpliwościach związanych ze zmianą terminu czy miejsca sesji klient zobowiązany jest informować odpowiednio wcześniej.

 

Sesje z vouchera mogą być realizowane od poniedziałku do piątku w umówionych godzinach, w weekendy tylko jeśli fotograf ma dostępny termin. Termin na sesję z vouchera należy umawiać minimum miesiąc przed końcem daty ważności vouchera, a najbezpieczniej dwa miesiące przed lub tuż po otrzymaniu. Jeśli odwołasz termin 48h przed bądź nie zjawisz się na sesji w umówionym terminie voucher przepada.

 

WYNAGRODZENIE FOTOGRAFA

Chęć otrzymania faktury klient musi zgłosić przed dokonaniem zakupu mojej usługi.

 

Opłata za sesję powinna być uiszczona w dniu sesji w gotówce bądź wcześniej – przelewem. Nie wyrażam zgody na płatności odroczone po terminie sesji. Zadatek ustalany jest indywidualnie. Czekam na wpłatę zadatku maksymalnie 24 godziny do momentu umówionego terminu.

Nr konta:

TRALALAPROJECT MAGDALENA TARACH-HAŁADYŃ

Konto: 12105015911000009134427039

w tytule USŁUGA FOTOGRAFICZNA"

 

Klient zainteresowany wysyłką papierowych odbitek wnosi dodatkową opłatę 15 zł za przesyłkę, realizowaną za pośrednictwem paczkomatu InPost. Za dodatkowo wybrane zdjęcia klient płaci przelewem bądź gotówką.

 

Każdy dostępny na mojej stronie pakiet sesji można wykupić w formie vouchera prezentowego według cennika. Opłatę za całość należy uiścić z góry. Voucher można zrealizować maksymalnie do 2 miesięcy od dnia zakupu (chyba, że na voucherze widnieje dłuższy termin), umawiając ze mną datę sesji maksymalnie miesiąc przed końcem jego terminu ważności. Po tym terminie voucher nie może zostać zrealizowany. Wyjątkiem są udokumentowane sytuacje losowe, na przykład związane ze zdrowiem klienta. Vouchera nie można zamienić na ekwiwalent finansowy bądź rzeczowy.

 

Za dojazd w Zawierciu nie pobierana jest dodatkowa opłata. W przypadku większych odległości, koszt dojazdu szacowany jest indywidualnie. Klient pokrywa koszty za wszelkie wstępy do miejsc biletowanych czy przejazdy drogami płatnymi.

 

WYBÓR ZDJĘĆ I OBRÓBKA

Klient, za pomocą programu Zalamo, otrzyma do wyboru galerię zdjęć ze znakami wodnymi, zabezpieczoną hasłem. W galerii znajduje się większa ilość zdjęć niż w docelowym pakiecie – wszystkie poddane są autorskiej obróbce. Spośród nich klient wybiera ilość ujęć zgodną z wykupionym pakietem. Te same zdjęcia zostają wydrukowane w formie papierowych odbitek (jeśli klient dokupi odbitki - nie są one w pakiecie podstawowym, należy je odpłatnie zamówić), za przesyłkę których pobierana jest dodatkowa opłata. Po otrzymaniu z Zalamo wybranego finalnego pakietu zdjęć, nie ma możliwości dokonywania zmian w ich obróbce ani podmiany ujęć. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych ujęć, płatnych według cennika podanego na mojej stronie internetowej. Od momentu przekazania Wam plików, przechowuję je pół roku. Po tym czasie nie ma możliwości ich odzyskania.

 

Nie udostępniam do wglądu lub sprzedaży surowych plików RAW ani nieobrobionych zdjęć.

 

Jakość świadczonych przeze mnie usług jest zgodna z pracami zaprezentowanymi w moim portfolio. Obróbka i retusz zdjęć odbywa się w mój autorski sposób. Nie dokonuję na życzenie klienta takich zmian, jak kolor ubrań. Gwarantuję tym samym maksymalnie naturalny efekt.

 

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klienta znajduje się w zakładce Polityka prywatnoci i rodo, a biorąc udział w sesji oznacza akceptację jej warunków. Wszelkie dane przetwarzane są przeze mnie wyłącznie w celu realizacji usługi, a wizerunek klienta nigdy nie jest upubliczniony przeze mnie bez jego zgody.

Przy wysłaniu zdjęć do wyboru, klient otrzymuje formularz RODO oraz formularz ze zgodami wizerunkowymi dotyczącymi wydruków oraz publikacji zdjęć, w których można zaznaczyć, czy zdjęcia mogą zostać opublikowane w moim portfolio i na fanpage’u.

 

Informację o zgodzie na publikację klient może podjąć w dniu sesji lub po obejrzeniu gotowych ujęć. Zgodnie z prawem zgoda na udostępnianie wizerunku może zostać w każdej chwili cofnięta.

 

Nie odpowiadam za to, gdzie klient publikuje swoje zdjęcia. Wobec tego nie podpisuję zgód NDA, umów dotyczących sesji etc. stworzonych przez klienta.

 

Przekazanie klientowi opłaconych zdjęć jest równoznaczne z przekazaniem mu prawa do ich wykorzystywania w celach niekomercyjnych, w tym do ich rozpowszechniania, drukowania lub powielania (na przykład w rodzinnych albumach). Zgodnie z obowiązującym mnie prawem autorskim, nie wyrażam jednak zgody na wprowadzanie zmian w wykonane przeze mnie zdjęcia, związane z procesem kadrowania, nakładania filtrów czy innych rodzajów modyfikacji. Chęć wykorzystania zdjęć mojego autorstwa w celach komercyjnych wymaga mojej zgody.

 

W wyjątkowych przypadkach otrzymania przez klienta darmowych lub promocyjnych zdjęć fotograf na prawo je upublicznić - chyba, że zostanie to jednoznacznie ustalone inaczej z fotografem na piśmie i zostaną określone dokładne ujęcia, które nie zostaną opublikowane. Lub klient nie przyjmie darmowego pakietu i zapłaci za ujęcia wg cennika. W tej wyjątkowej sytuacji cofnięcie zgody na publikacje działa zarówno w przypadku klienta, jak i fotografa.

 

KONTAKT

Za zapytania związane z wykonywanymi przeze mnie usługami odpowiadam do 24 godzin w dni robocze. Zastrzegam sobie prawo do wydłużenia tego czasu w przypadku choroby, a także weekendów, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Klient, decydując się na sesję w plenerze, bierze pełną odpowiedzialność za sytuacje, które mogą się wiązać z pracą w trudnych warunkach. Do jego obowiązków należy odpowiednie zabezpieczenie się przed działaniem czynników zewnętrznych. Klient musi być też świadomy możliwości pobrudzenia się lub zniszczenia garderoby. Klient jest też w pełni odpowiedzialny za swoje dzieci oraz za wszelkie szkody spowodowane przez siebie, dzieci lub osoby towarzyszące.

 

UBIÓR I ARANŻACJA WNĘTRZA

Ubiór na sesje ustalany jest na etapie umawiania terminu. Ostateczna decyzja względem stylizacji należy do klienta. Warto zasugerować się przykładami z sesji zamieszczonych w moim portfolio i wybrać stonowaną odzież w neutralnych kolorach, bez krzykliwych wzorów i mocnych odcieni. W przypadku sesji plenerowej rekomenduję ubranie się w domu i zabranie ze sobą minimalnej ilości rzeczy, których noszenie bądź przechowywanie w kieszeniach mogłyby stanowić dodatkowe utrudnienie.

 

W przypadku sesji organizowanej w domu, rekomenduję usunięcie z pola widzenia wszelkich przedmiotów, które mają pozostać niewidoczne na zdjęciach.

 

 

 

Regulamin obowiązuje od 1.01.2022

 

regulamin dotyczący reportaży ślubnych

W celu omówienia szczegółów dotyczących ślubu możemy umówić się osobiście bądź spotkać online, na wideo rozmowie.

 

Po zapoznaniu się z treścią umowy, można potwierdzić ją online, wysłać podpisaną listownie bądź dostarczyć osobiście. Zmiany harmonogramu, zakresu i godzinowe reportażu i umowy muszą być wprowadzone minimum 2 miesiące przed datą ślubu. Jeśli zmiany te są wprowadzane w czasie krótszym niż 2 miesiące do daty ślubu, obowiązują aktualnie dostępne cenniki (nie te które obowiązywały w dniu podpisania umowy).

 

Na ślub dojeżdżam własnym transportem. Jeśli miejsce, do którego dojeżdżam, jest oddalone od Zawiercia ponad 100 km, doliczam koszt transportu do ceny sesji. Wyliczana jest ona indywidualnie i ustalana w umowie przed jej podpisaniem.

 

Jeśli podczas wesela w miejscu oddalonym o ponad 100 km od Zawiercia pracuję do godziny 1:00, klient zobowiązany jest zapewnić mi nocleg.

Jeśli pracuję do 00:00, ustalam indywidualnie z klientem, czy nocleg będzie potrzebny.

W przypadku dojazdu ponad 250 km od Zawiercia bądź wtedy, gdy sam dojazd trwa dłużej niż 4h zegarowe, klient musi zapewnić mi bezpieczny nocleg przed i po weselu w miejscu uroczystości weselnej bądź do 10 km od tego miejsca. Mogę też sama wybrać miejsce noclegu i partycypować w kosztach. Jeśli pracuję z asystentem, niezbędny będzie pokój dwuosobowy.

 

Jeśli coś nie jest wyjaśnione w umowie, należy to omówić przed jej podpisaniem. Zmiany w umowie po podpisaniu możemy wprowadzać tylko za moją zgodą.

 

Rezerwuję termin ślubu na 14 dni po zapytaniu i pozytywnej odpowiedzi.

 

Nie biorę odpowiedzialności za wybrane miejsce wesela i wszelkich okoliczności, które mogą wpływać na zdjęcia (otoczenie, pogoda itd).

 

 

Regulamin obowiązuje od 1.01.2022

 

śledź mnie